Σε περίπτωση ακύρωσης, το αντίτιμο συμμετοχής δεν θα επιστρέφεται και τα χρήματα θα δίνονται για την ενίσχυση κοινωφελών ιδρυμάτων της πόλης.